Available courses

Basic tenses in English

Basic tenses in English

https://learn.myngocct.com/pluginfile.php/220/course/summary/174587...
Course

NM.Content

NM.Content

Khu vực quản lý thực hiện nội dung cho MN
Course

USSH- BTKT-2019

USSH- BTKT-2019

Khu vực thi kiểm tra kết thúc môn Việt Ngữ học và lịch sử tiếng Việ...
Course

Phương pháp luận E-learning

Phương pháp luận E-learning

Khoá học thuộc lĩnh vực Giáo dục học, cung cấp kiến thức cơ bản về ...
Course

TTU-Contrastive Analysis

TTU-Contrastive Analysis

Contrastive Linguistics Course for TYU students by Dr. DLG
Course

TTU-CALL

TTU-CALL

CALL stands for Computer Assisted Language Learning, is an importan...
Course

Xây dựng nội dung - Phần 1

Xây dựng nội dung - Phần 1

Khoá học cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể xây dựn...
Course

Tìm hiểu cách học trên MN.LC

Tìm hiểu cách học trên MN.LC

Chào mọi người. Trước khi vào học các khoá của Hệ thống MY NGOC Lea...
Course